Top

wideochirurgia.tchp.pl

sekcja wideochirurgi
towarzystwa chirurgów polskich


    500 600 704


    wideochirurgia@tchp.pl

 OPERACJE REWIZYJNE W CHIRURGII BARIATRYCZNEJ

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu na temat zabiegów rewizyjnych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej. Celem projektu jest zgromadzenie i analiza danych na temat operacji rewizyjnych w Polsce. Badanie prowadzone jest pod patronatem Sekcji Wideochirurgii oraz Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP.
Wierzymy, że wieloośrodkowe badanie pozwoli nam uzyskać odpowiednią liczbę danych do przeprowadzenia rzetelnej analizy statystycznej, przygotowania wiarygodnych publikacji i doniesień konferencyjnych, a także da podstawy do zaproponowania modelu kwalifikowacji chorych do operacji rewizyjnych.
W przypadku zgłoszenia do badania 25 chorych uzyskają Państwo możliwość aby jeden badacz z danego ośrodka dołączył do grona osób przygotowujących publikacje. Za każdych kolejnych 25 zgłoszonych chorych będzie możliwość
dołączenia większej grupy badaczy. Jedynie w przypadku aktywnego włączenia się do prac nad
manuskryptem będzie możliwe uzyskanie miejsca na liście głównych autorów. Pozostałe osoby zostaną włączone do badania jako członkowie „study group”.
Na zgłoszenia pacjentów z Państwa ośrodków czekamy do 28 lutego 2021 roku.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do wypełnienia formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyLqm9y4sSpbd3CGYgS5yqRqwqwblYUJ7Rx6DsggskzwW21A/viewform

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Piotr Major | Michał Orłowski | Piotr Myśliwiec| Jacek Szeliga| Piotr Zarzycki | Justyna RymarowiczPolski Rejestr Laparoskopowych Resekcji Wątroby (PL-MILS)

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w rejestrze laparoskopowych resekcji wątroby wykonywanych w Polsce. Jego idea zrodziła się w ramach współpracy pomiędzy Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM oraz Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej UJ (II Katedra Chirurgii UJ). Projekt realizowany jest pod patronatem Sekcji Wideochirurgii TChP i jest umotywowany chęcią poznania stopnia rozpowszechnienia tej techniki chirurgicznej w kraju oraz analizy wyników jej stosowania.

Zachęcamy do rejestrowania każdego przypadku, również tych, które zakończyły się konwersją. Doniesienia i publikacje, które powstaną w oparciu o zebrane dane będą uwzględniały wszystkie ośrodki, które zdecydują się włączyć do rejestru. Liczba autorów z poszczególnych ośrodków zależeć będzie od liczby zgłoszonych przypadków.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do rejestru prosimy o kontakt z Wacławem Hołówko pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rejestr prowadzony będzie przy pomocy oprogramowania REDCap (https://www.project-redcap.org/), każdemu uczestnikowi rejestru zostanie nadany login oraz hasło, wprowadzane dane będą przechowywane na serwerze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Równocześnie prosimy o poinformowanie osób, które Państwa zdaniem mogą być zainteresowane udziałem w badaniu.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Prof UJ, dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

II Katedra Chirurgii, Uniwersytet Jagielloński

 


Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) – podsumowanie badania

 

W latach 2017-2018 pod patronatem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich przeprowadzono wieloośrodkowe badanie Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy), którego celem było zgromadzenie danych dotyczących wyników laparoskopowych apppendektomii wykonywanych z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Zgromadzono łącznie dane dotyczące 4618 pacjentów. Grupę Pol-LA stanowiło 47 chirurgów z 18 ośrodków w Polsce i Niemczech. Ośrodkiem koordynującym badanie została II Katedra Chirurgii UJ CM (dr hab. med. Michał Pędziwiatr, prof. UJ; lek. Anna Lasek).

Na podstawie zebranych danych powstały następujące publikacje o łącznym IF: 7,935

1. Lasek A et al, 'Risk factors for intraabdominal abscess formation after laparoscopic appendectomy - results from the Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) multicenter large cohort study',  Wideochirgia i Inne Techniki Małoinwazyjne,  2018, 14(1), 70-78.

2. Lasek A et al, 'Comparison of stump closure techniques during laparoscopic appendectomies for complicated appendicitis - results from Pol-LA (Polish laparoscopic appendectomy) multicenter large cohort study',  Acta Chirgica Belgica , pp. 1-8.

3. Pędziwiatr M et al, ‘Complicated appendicitis: risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy – results from Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) multicenter large cohort study’. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery – 2019, 25(2), 1-8.

4. Lasek A et al, 'The significant impact of age on the clinical outcomes of laparoscopic appendectomy: Results from the Polish Laparoscopic Appendectomy multicenter large cohort study',  Medicine (Baltimore),  2018, 97(50), e13621.

5. Walędziak M et al, ‘Risk factors for serious morbidity, prolonged length of stay and hospital readmission after laparoscopic appendectomy - results from Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) multicenter large cohort study’, Sci Rep . 2019 Oct 15;9(1):14793.

Cztery pierwsze prace złożyły się na Pracę doktorską lek. Anny Lasek, której promotorem był dr hab. med. Michał Pędziwiatr, prof. UJ. Praca ta została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim UJ CM w listopadzie br.

Serdecznie zachęcamy do podejmowania nowych inicjatyw oraz brania udziału w istniejących projektach realizowanych przez Sekcję Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Taka działalność pozwoli promować aktywność naukową również w mniejszych, nieakademickich ośrodkach, a wspólnie zebrany materiał umożliwi, aby polska szkoła chirurgiczna była rozpoznawalna na całym świecie.

 


 

Projekt badawczy na temat fundoplikacji laparoskopowych

 

Szanowni Państwo,

Zachęceni sukcesem badania nad wynikami laparoskopowych appendektomii, w imieniu własnym oraz członków zarządu Sekcji Wideochirurgii TCHP zapraszamy do udziału w projekcie badawczym dotyczącym fundoplikacji laparoskopowej.

Aby wziąć udział w badaniu należy odpowiedzieć na ten e-mail podając jeszcze raz własne dane wraz z aktualnym adresem e-mail i afiliacją Ośrodka, a następnie wypełnić elektroniczny formularz, dostępny pod tym adresem.

W przypadku problemów z wczytaniem ankiety prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem przesłania indywidualnego zaproszenia z dedykowanym linkiem.

Formularz składa się z dwóch części. Obie części należy wypełnić podczas jednej sesji. Pierwszą z nich, dotyczącą wywiadu, badania, hospitalizacji oraz operacji i przebiegu pooperacyjnego można wypełnić na podstawie dokumentacji medycznej. Druga część to formularz GIQLI. Formularz w wersji pdf prześlemy wszystkim zainteresowanym e-mailem. Proponujemy wydruk odpowiedniej liczby kopi testu i przeprowadzenie wywiadów w formie telefonicznej przed wprowadzeniem danych do internetowego formularza badania. W odpowiednim polu na stronie internetowej w części drugiej należy podać datę przeprowadzenia testu.

Na podstawie otrzymanych od Państwa danych dokonamy analizy, a następnie przygotujemy publikację. Przyjęliśmy zasadę, że współautorstwo w publikacjach i doniesieniach zjazdowych przysługuje po wprowadzeniu 30 chorych i spełnieniu standardowych wymogów stawianych przez ICMJE (www.icmje.org). Oznacza to, że po przygotowaniu manuskryptu roześlemy go do każdego z Państwa celem krytycznej analizy i zatwierdzenia ostatecznej wersji. Oznacza to, również że z jednego ośrodka może być więcej współautorów, jednak wymaga to wprowadzenia proporcjonalnie większej liczby chorych.

Od dnia 01.07.2018 rozpocznie się okres zgłaszania przez Państwa kolejnych pacjentów, który potrwa do 30.11.2018r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji na temat rekrutacji do badania wśród swoich znajomych oraz osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w badaniu. W razie chęci udziału w badaniu czy jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

 

Ważna informacja!

Prawa autorskie do formularza GIQLI należą do firmy MapiTM Research Trust, która udzieliła nam licencji wyłącznie celem przeprowadzenia powyższego badania. Nie zostaliśmy uprawnieni do jego dalszej dystrybucji poza zakresem badania. MapiTMResearch Trust daje możliwość nieodpłatnego korzystania z formularza GIQLI w innych celach po wypełnieniu zapytania na stronie https://eprovide.mapi-trust.org/

Koordynatorzy badania

dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
Katedra Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
kom.: 0048 604 41 40 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Maciej Bobowicz
Katedra Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom.: 0048 608 73 86 14

oraz

dr hab. med. Piotr Myśliwiec
Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP

dr hab. med. Michał Pędziwiatr
Sekcja Wideochirurgii TChP