Top

wideochirurgia.tchp.pl

sekcja wideochirurgi
towarzystwa chirurgów polskich


    500 600 704


    wideochirurgia@tchp.pl

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,

Coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na rówoważność wyników onkologicznych operacji laparoskopowych raka okrężnicy w stosunku do operacji klasycznych, przy mniejszej liczbie wczesnych powikłań pooperacyjnych.

Obecnie w Polsce zaledwie około 5-10% tego typu operacji jest wykonywanych technikami małoinwazyjnymi. Kluczowe jest zachowanie onkologicznych standardów operacji.W Wielkiej Brytanii obecnie 70% operacji raka jelita grubego wykonuje się metodami laparoskopowymi, podczas gdy 10 lat temu, zanim wprowadzono program LAPCO, było to zaledwie 7%. Operacje te, dzięki stałemu nadzorowi LAPCO spełniają najwyższe standardy onkologiczne. Sukces brytyjski zachęcił do skorzystania z doświadczenia autorów LAPCO następujące kraje: Stany Zjednoczone, Norwegia, Dania, Australia,Turcja.

Dzięki życzliwości autorów LAPCO, teraz do tego grona dołącza także Polska.

Wspólnie z partnerami brytyjskimi (Mark Coleman, Tom Cecil i wsp.) zapraszamy do udziału w programie LapCo-Poland. 

Pierwszy etap będzie polegał na wyłonieniu 5 Ośrodków Chirurgicznych, w których przeprowadza się operacje laparoskopowe jelita grubego według światowych standardów. W tym celu przeprowadzamy AUDYT ZEWNĘTRZNY, do którego zapraszamy wszystkich chętnych do pełnienia roli trenerów, którzy spełniają umieszczone poniżej kryteria, wyznaczone przez Radę LapCo-Poland w składzie (w kolejności alfabetycznej):

Dr n. med. Cichocki Andrzej - Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie

Prof. dr hab. Dziki Adam - Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich

Dr hab. Myśliwiec Piotr - Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. Paśnik Krzysztof - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. Richter Piotr - Przewodniczący Polskiego Klubu Koloproktologii

Prof. dr hab. Wallner Grzegorz - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej

Prof. dr hab. Wysocki Wojciech - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Kryteria naboru:

 1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej.
 2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

- 50 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);

- 25 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 20 przednich resekcji);

- operacje jelitaac grubego techniką klasyczną;

- operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego.

 1. Gotowość zapewnienia 1-2 radiologów oraz 1-2 patologów do odbycia szkolenia w dniach 28-29 stycznia 2019
 2. Gotowość do odbycia pełnego przeszkolenia „Train the trainers” wg programu LapCo
 3. Gotowość do szkolenia polskich chirurgów wg programu LapCo, gotowość ośrodka do goszczenia na sali operacyjnej osób szkolonych, gotowość do oceny osób szkolonych według formularza LapCo  

Prosimy o zgłoszenia wraz z podaniem reprezentowanego Ośrodka do Sekretarza Rady LapCo-Poland - Piotra Małczaka na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłaszania chętnych upływa 31 Grudnia 2018r.

Planowane etapy Programu:

 1. Rekrutacja chętnych do Audytu Zewnętrznego - do 31 grudnia 2018r.
 2. Szkolenie RADIOLOGÓW w zakresie interpretacji przedoperacyjnych badań obrazowych oraz PATOLOGÓW w ocenie i opisie preparatu operacyjnego - planowany termin szkolenia 28-29 stycznia 2019r - Serock (pierwotny termin planowanego szkolenia 10-11 grudnia niestety okazał się niemożliwy dla partnerów brytyjskich - za zmianę przepraszamy). Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie (dojazd we własnym zakresie). Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście w szkoleniu, uzyskają dostęp do nagrań audio/video ze szkolenia i będą musiały wykazać się wiedzą z jego zakresu). Warunkiem udziału każdego ze zgłaszających się Ośrodków w LapCo-Poland będzie współpraca z przeszkolonymi 1-2 radiologami oraz 1-2 patologami.
 3. Przekazanie przez każdego chirurga reprezentującego zgłaszany Ośrodek do Sekretariatu LapCo w Wielkiej-Brytanii materiałów na temat jednej hemikolektomii prawostronnej oraz jednej przedniej amputacji odbytnicy:

- przedoperacyjne wyniki badań

- nieedytowane nagranie z operacji

- wynik badania histopatologicznego

- informacje na temat przygotowania do operacji, przebiegu pooperacyjnego i dalszego postępowania z chorym.

Przekazywane dane nie mogą zawierać informacji, które mogły pozwolić na identyfikację pacjenta - prosimy o ich zaślepienie.

Planowany termin nadsyłania materiałów - do 30 kwietnia 2019r.

 1. Ocena nadesłanych materiałów przez chirurgów brytyjskich według kryteriów LAPCO - czerwiec - lipiec 2019r. Ocena będzie zaślepiona przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii (oceniający materiały brytyjski chirurg nie będzie miał wiedzy, kto wykonywał operację).
 2. Ogłoszenie 5 Ośrodkówrekomendowanych do szkolenia polskich chirurgów w ramach LapCo-Poland podczas 48 Światowego Kongresu Chirurgii w Krakowie 11-15 sierpnia 2019r. Wyniki pozostałych ośrodków zostaną utajnione przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii. 
 3. Szkolenie "Train the trainers"- zespół brytyjski LapCo planowany termin - wrzesień - październik 2019
 4. Rekrutacja polskich chirurgów do szkolenia w ramach programu LapCo-Poland - wrzesień - październik 2019
 5. Szkolenie  polskich chirurgów w ramach programu LapCo-Poland

Projekt wspiera firma Medtronic oficjalny Partner Technologiczno - Edukacyjny TChP 

Zjednoczmy siły w szczytnym celu :-)

w imieniu Rady i partnerów LapCo-Poland,

Piotr Myśliwiec