Top

wideochirurgia.tchp.pl

sekcja wideochirurgi
towarzystwa chirurgów polskich


    500 600 704


    wideochirurgia@tchp.pl

NA PROŚBĘ E.A.E.S. JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO AKTUALIZACJI DANYCH AKTUALNYCH I NOWYCH CZŁONKÓW SEKCJ WIDEOCHIRURGII DO 15 GRUDNIA.


PROSIMY O PRZEKAZANIE TEJ INFORMACJI WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM, PONIEWAŻ KOLEJNA SPOSOBNOŚĆ BĘDZIE DOPIERO ZA ROK. SEKCJA WSPIERA WYŁĄCZNIE SWOICH CZŁONKÓW (W TYM OPŁACAJĄC 80% UDZIAŁU W KONGRESIE E.A.E.S. MŁODYM CHIRURGOM)